Mini Skypark

Vispārīgie nosacījumi

Iekšejās kārtības noteikumi batutu zonā

Biļetes iegāde un/vai tās izmantošana apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Vispārīgiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Vispārīgie Mini Skypark noteikumi

Pirms apmeklējat Super Skypark un izmantojat mūsu piedāvātās atrakcijas, lūdzam Jūs to darīt, ievērojot un izpildot visus mūsu noteikumus! No mūsu puses mēs piedāvājam Jums daudz jautru izklaižu iespējas mūsu drošajā, draudzīgajā un izklaidējošājā vidē.

Kā Batutu arēnas super-viesis:

 • Es būšu pieklājīgs pret citiem viesiem un izturēšos uzmanīgi.
 • Batuta un rotaļu centrā viesiem OBLIGĀTI jāatrodās zeķēs ar gumijas apakšu!
 • Es rūpēšos par sevi un citiem! Tātad, es apmeklēšu Mini Skypark tikai tad, kad man ir laba veselība - kad esmu slims, es palikšu mājās un veseļošos.
 • Es saprotu, ka Mini Skypark nenodrošinās bērnu pieskatīšanas pakalpojumu - vide bērniem būs drošāka, ja tos uzraudzīs vecāki vai kāda cita pavadoša persona.
 • Es apsolu nemēslot Skypark telpās - jebkuru atkritumu es izmetīšu tam paredzētajā atkritumu tvertnē.
 • Es nekavējoties paziņošu Mini Skypark darbiniekam par negadījumu vai kāda cita viesa traumu, vai jebkuru citu bīstamu situāciju.
 • Es apņemos uzmanīt savas personīgās mantas. Es apzinos, ka SIA APL Skypark neuzņemsies atbildību par zaudējumiem, kas rodas viesu personisko mantu nozaudēšanas, zādzības, vai bojājuma dēļ.
 • Visas atrastās mantas es nodošu kādam no Mini Skypark darbiniekiem. Visas šeit aizmirstās vai nozaudētās lietas tiek glabātas mēnesi. Pēc tam mēs tās nodosim labdarībai.
 • Es zinu, ka smēķēšana un citu narkotisko vielu lietošanaMini Skypark telpās ir aizliegta. Ieeja Mini Skypark teritorijā alkohola vai narkotisko vielu reibumā, ir aizliegta. Izklaižu Centra īpašumu izmantošu uzmanīgi un apdomīgi. Ja es sabojāšu vai salauzīšu jebkuru SIA APL Skypark piederošo īpašumu, SIA APL Skypark būs tiesības prasīt pilnīgu zaudējumu atlīdzību.
 • Es atstāšu savu mīluli mājās! Mini Skypark nav piemērota un droša vide mājdzīvniekiem.
 • Es apzinos, ka Mini Skypark ir atļauts fotografēt un ierakstīt video. Ieejot Mini Skypark vecāki vai jebkurš cits pavadonis piekrīt, ka tiek uzņemtas fotogrāfijas vai videoklipi, kuros būtu atspoguļoti bērni, vecāki vai pavadoņi.
 • Es zinu, ka Mini Skypark centrā tiek izmantotas videonovērošanas kameras.
 • Ja Mini Skypark darbinieks atklāj aizliegtu darbību, viņam / viņai ir tiesības lūgt viesu nekavējoties pamest mūsu centru.
 • Pakalpojumu sniedzējs: SIA APL Skypark, reģistrācijas Nr. 40203240993